Persondata- og cookiepolitik

Denne Persondata- og cookiepolitik beskriver, hvordan vi, behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed. Indsamling, behandling og opbevaring mv. af visse personoplysninger kan være lovpligtig, såsom håndtering af dine helbredsoplysninger ifølge sundhedsloven, mens du i andre sammenhænge (eksempelvis til brug for fremsendelse af markedsføringstiltag) kan vælge, hvilke oplysninger du afgiver, og hvordan disse anvendes.

Indsamling af dine personlige oplysninger

Vi kan indsamle oplysninger om dig på forskellige måder:

·         Når du bestiller tid til en synsprøve,

·         Når du henvender dig i forretningen og bliver oprettet som kunde med henblik på at få foretaget en synsprøve og/eller købe vores produkter,

·         Når du indgår en abonnementsaftale, herunder kontaktlinser,

·         Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller anden markedsføring, herunder ved deltagelse i konkrete konkurrencer.

I forbindelse hermed kan vi blandt andet indsamle følgende personoplysninger:

·         Navn, identifikations- og kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail adresse, fødselsdato, CPR-nummer),

·         Betalingsoplysninger i forbindelse med dit køb,

·         Helbredsoplysninger (oplysninger om dit syn, herunder oplysninger om styrke på de valgte produkter, synsprøver og digital scan og trykmåling af dine øjne),

·         Din købshistorik.

Brug af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til konkrete og begrænsede forretningsmæssige formål i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om databeskyttelse.

Dine oplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

·         Levering af ydelser til dig,

·         Administration af kundeforholdet,

·         For at kunne yde en bedre service,

·         Rådgivning om dit syn,

·         Markedsføring, herunder fremsendelse af nyhedsbreve og målrettede markedsføringstiltag,

·         Øvrig kommunikation med dig.

Retsgrundlag for behandling af personlige oplysninger

Dine personoplysninger kan blandt andet behandles:

·         Til at opfylde en aftale med dig,

·         Til at overholde en retlig forpligtelse.

·         Sådanne legitime interesser kunne f.eks. være forbedring af vores service, produkter eller ydelser, statistik og analyse eller besvarelse af dine henvendelser.

Helbredsoplysninger betragtes som følsomme oplysninger, og vi begrænser behandlingen af sådanne særlige kategorier af oplysninger, så behandlingen alene finder sted, når det er nødvendigt i forhold til formålet. Dine helbredsoplysninger kan blandt andet behandles, hvis:

·         Du har givet et forudgående, udtrykkeligt samtykke hertil,

·         Behandlingen er nødvendig for, at vi kan overholde relevante sundhedsretlige forpligtelser,

·         Dine vitale interesser skal beskyttes i tilfælde, hvor du ikke er i stand til at give samtykke,

·         Oplysningerne tydeligvis er offentliggjort af dig,

·         Vi skal fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav,

·         Behandlingen er nødvendig med henblik på medicinsk diagnose, når oplysningerne behandles af en fagperson, der har tavshedspligt (herunder en optiker).

Hvem modtager dine personoplysninger?

Visse modtagere behandler personoplysningerne på vegne af forretningen og må derfor alene handle efter dokumenteret instruks fra os. Disse tredjeparter må ikke bruge dine personoplysninger til egne formål.
I det omfang vi videregiver dine oplysninger til tredjeparter, som kan bruge oplysningerne til egne formål, vil dette alene finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for databeskyttelse og, hvis det er påkrævet, med forudgående samtykke fra dig.

Dine personoplysninger kan videregives til følgende modtagere:

·         Samarbejdspartnere, herunder selskaber, der tilbyder finansiering af vores produkter eller inddriver forretningens tilgodehavender;

·         Leverandører af vores produkter, herunder kontaktlinseleverandører der sender kontaktlinser direkte til kunden,

·         Offentlige myndigheder under hensyn til almenvellets interesse eller på baggrund af en dommerkendelse, f.eks. i forbindelse med opklaring af en lovovertrædelse.

·         Læger, optikere og andre sundhedspersoner.

Sletning af personoplysninger

Patientjournal herunder personoplysninger og købsoplysninger om patienten skal opbevares i mindst 5 år jf. Journalføringsbekendtgørelsen.

Efter de første 5 år under Journalføringsbekendtgørelsen, overgår patientjournalen til GDPR lovgivningen, og kan herefter slettes på patientens opfordring.

Dine rettigheder

Forretningen har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger og at sikre dine rettigheder.

Du har ret til at anmode os om at få indsigt i dine personoplysninger samt berigtige, slette eller begrænse brugen af oplysningerne. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger. Hvis en sådan indsigelse er berettiget, må oplysningerne ikke længere behandles til de konkrete formål.

Under særlige omstændigheder har du endvidere en ret til dataportabilitet. Det betyder, at du kan anmode om at få de oplysninger, du selv har givet til forretningen, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis det er teknisk muligt, kan du også anmode om at få oplysningerne transmitteret til en tredjepart.

Behandler vi dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, herunder samtykke til direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke, før du har tilbagekaldt det.

Hvis du vil klage over behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til os. Hvis det konkrete forhold, du klager over, ikke er blevet løst af os, og du ønsker at gå videre med sagen, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk.
www.datatilsynet.dk

Oplysning om klagevejledning:

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, som ikke kan løses fornuftigt imellem parterne ved direkte henvendelse til os, kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

COOKIEPOLITIK

1 Generelt

Denne cookiepolitik er baseret på kravene i ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”. Bekendtgørelsen indeholder en række regler angående information om og samtykke til, hvilke cookies der lagres på din computer.

Når du besøger dette website, indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. I denne cookiepolitik kan du læse detaljeret om de informationer, som vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Ved at besøge og anvende dette website giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik og indsamlingen af oplysningerne om dig.

2 Cookies

Når du besøger dette website, modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering for at få en vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

2.1 Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg og som gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.

2.2 I hvor lang tid opbevarer vi cookies?

De cookies, der er sendt til dig fra dette website, vil blive opbevaret i højst 26 måneder fra sidste gang du var inde på websitet. Hver gang du genbesøger vores website, forlænges perioden. De pågældende cookies opbevares derfor i højst 26 måneder fra dit seneste besøg på vores website.

2.3 Hvordan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du undgår cookies ved at klikke på dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Linket indeholder en vejledning for de mest almindelige og anvendte browsere, men enkelte vil ikke være nævnt. Du kan som regel bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter “cookies”.

2.4 Hvad bruges cookies til på vores websites?

Vi bruger cookies for at måle og analysere, hvem der besøger vores website. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker. Vi bruger også cookies til at lave målrettet markedsføring, eksempelvis i form af online annoncer.

2.5 Cookies fra vores samarbejdspartnere

I dette afsnit finder du en oversigt over, hvilke samarbejdspartnere, der sender cookies via vores website, og har adgang til oplysninger indsamlet via cookies sendt fra vores websites.

Google Analytics og Google Ads (AdWords)

Cookies fra Google anvendes til statistik samt re-marketing og generel markedsføring.

Facebook

Cookies fra de sociale medier anvendes til re-marketing og generel markedsføring.

MailChimp

Cookies bruges bl.a. til oplysning, om du har tilmeldt dig nyhedsbrevet, om du er i en ny session og hvilken hjemmeside, der førte dig til vores website.

Disse cookies anvendes ikke til registrering af personoplysninger, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse hertil.

Data kan videregives til tredjeparter i anonymiseret form med det formål at målrette markedsføring og opnå bedre viden om brugere på de enkelte websites og det danske marked generelt. Oplysninger kan også videregives til tredjeparter, hvis dette kræves i medfør af myndighedskrav.

Shopping Cart0

Kurv